MENU

Nastavenie IP adresy

PODPORA PRE ZÁKAZNÍKOV
 

Na tejto podstránke nájdete odkazy na dokumenty technickej podpory, ktoré sú určené pre našich zákazníkov.


Nastavenie IP adresy

 

1. ) Kliknite vľavo dole na Štart (Start) >> Nastavenia (Settings) >> Ovládací panel (control panel)..

2. ) Otvorí sa vám Ovládací panel. Ďalej kliknite na Sieťové pripojenia (network connections).


3. ) Vyberte ikonu pripojenia, ktorým ste pripojený do siete Konfernet. Kliknite pravým tlačitkom myši na ikonu, a z ponuky si vyberte poslednú: Vlastnosti (Properties).

4. ) Otvorí sa Vám okno sieťového pripojenia, ďalej myšou 2x kliknete na: Protokol TCP-IP.

5. ) Otvoria sa Vám jeho nastavenia. Tu zmeníte IP adresu na požadované čislo, alebo zvolíte DHCP pre 5G a 12G Internet.
DNS 1: 195.168.1.2
DNS 2: 195.168.1.4