MENU

Elektronická faktúra

ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

Faktúra v elektronickej forme

Ako užívateľ niektorého z mesačných programov KONFER netu si môžete bezplatne objednať zasielanie faktúr za služby spoločnosti KONFER net a KONFER networks moderne a rýchlo elektronickou poštou. 

Firemným klientom táto služba navyše prináša zjednodušenie spracovania, zúčtovania a archivácie faktúr a bezchybovú implementáciu faktúr do podnikových účtovných systémov. Elektronická faktúra je plnohodnotným daňovým dokladom. 

Po aktivácii služby Elektronická faktúra budete dostávať faktúru vo formáte PDF o zvyčajnom čase e-mailom. Po aktivácii služby Elektronická faktúra Vám spoločnosť KONFER net bude zasielať poštou tlačenú papierovú faktúru len ak si o ňu požiadate.

Výhody Elektronickej faktúry:

- je nielen ekologická, ale aj bezpečná a prehľadná

- nikto vám ju nemôže zobrať z vašej poštovej schránky a nemôže sa stratiť

- v mailovej schránke máte k dispozícii kompletný archív vašich faktúr

- je doručovaná e-mailom najneskôr do 2 dní od jej vystavenia

- je to zároveň plnohodnotný daňový doklad a jej informácie je možné v elektronickej
  forme spracovať do účtovných systémov

- objednať si ju môžete zadarmo

Službu si môžete aktivovať prostredníctvom kontaktného formuláru
alebo telefonicky na Úseku služieb zákazníkov.
Tel.: 035/ 3700 400
  
 

Aktivácia elektronickej faktúry

 

Aktivačný poplatok na firmu   Mesačný poplatok   
bez DPH s DPH                            bez DPH s DPH                                                              
0 € 0 € 0 € 0 €