MENU

Doplnkový cenník

DOPOLNKOVÝ CENNÍK

 

Verejná statická IP adresa 3,49 € / mesačne
Prechod z vyššieho balíka na nižší 19,90 €
Znovupripojenie po omeškaní platby 19,90 €
Mailbox niečo@k-mail.sk 0 €
Neoprávnený výjazd technika 19,90 €
Preloženie pípojky 19,90 €
Switch 5 Port 100Mb/s 18 €
Switch 8 Port 100Mb/s 26 €
Kábel FTP Cat. 5E 0,42 € / m
Aktivácia režimu spiacej linky (dočasné pozastavenie služby) 1,2 € / mes.
Upomienka 2,66 €
Pokuta v prípade nevrátenia internetovej účastníckej antény do 30 dní po ukončení služby 75 €
Rozbočovač 2-tý s F kon. 7 €
Rozbočovač 3-tý s F kon. 10 €
Zosilovač DVB-C HD ready +20dB zos. 38 €
Koaxiálny kábel 75 Ohm 0,625 € / m
Kompresný vodotesný F konektor s inšt. 0,5 €
Neoprávnený výjazd technika 18,90 €                    
Napájací injektor pre LNB 12-18V 15 €
Konzola 15 €
Pokuta v prípade nevrátenia Set top Boxu do 30 dní po ukončení služby 99 €
Pokuta v prípade nevrátenia CAM Modulu do 30 dní po ukončení služby 50 €
Pokuta v prípade nevrátenia Smart Karty do 30 dní po ukončení služby 50 €
Pokuta v prípade nevrátenia káblového modemu do 30 dní po ukončení služby 75 €
Pokuta v prípade nevrátenia televíznej účastníckej antény do 30 dní po ukončení služby 50 €

Ceny sú uvedené s DPH !