MENU

Digitálna televízia

DIGITÁLNA TELEVÍZIA HD S NAHRÁVANÍM

 Obraz s vysokým rozlišením


Mobilná televízia


Široká dostupnosť

 

Programový balíček 30+
Počet TV programov: 
30+
Set top Box s nahrávaním: 
ZADARMO
Inštalačný poplatok: 
25,00 €
6,59 €
mesačne

 
Programový balíček 60+
Počet TV programov: 
60+
Set top Box s nahrávaním: 
ZADARMO
Inštalačný poplatok: 
25,00 €
9,99 €
mesačne

 

DIGITÁLNA TELEVÍZIA NA ĎALSIE TELEVÍZNE PRIJÍMAČE
INŠTALAČNÝ POPLATOK

 

Rozbočenie
na ďalší
Set top Box / TV
Inštalácia: 
Podľa spotrebovaného materiálu + výjazd technika


 
Ďalší
Set top Box / CAM
2,50 €
mesačne

 

CHCETE VEDIEŤ VIAC  O DIGITÁLNEJ TELEVÍZII?

Služba KONFER TV Digital je službou digitálneho televízneho vysielania, ktorá v sebe zahŕňa všetky výhody a prednosti digitálneho spôsobu šírenia. Je poskytovaná bezkáblovým spôsobom v lokalitách, kde sa nenachádzajú žiadne káblové rozvody (12G Vzdušná optika) a tiež je obsiahnutá v káblových distribučných sieťach KONFER Cable a v optických sieťach KONFER Fiber.

Výhodou služby KONFER TV Digital je už samotný digitálny spôsob šírenia signálu, vďaka čomu je možné prenášať a poskytnúť prenos signálu bez akejkoľvek straty na kvalite obrazu a zvuku. Obrovskou prednosťou služby KONFER TV Digital je neporovnateľne vyššia kvalita obrazu a zvuku oproti analógovým káblovým sieťam a možnosť zmeny programového balíčka bez nutnosti výjazdu servisného technika – na diaľku.

Na príjem služby digitálnej televízie KONFER TV Digital je nutný digitálny HD Set-top-Box s podporou modulácie DVB-T/T2/C/S, alebo televízny prijímač s digitálnym tunerom a CAM modulom.

Naši zákazníci nemusia mať žiadne starosti ohľadne kompatibility a výberu Set-top-Boxu, nakoľko máme pre našich záujemcov pripravené spoľahlivé a výkonné koncové zariadenia - Set-top-Boxy ,alebo CAM moduly s dekódovacou kartou.

Za pomoci Set-top-Boxu KONFER K-BOX mini HD máte možnosť pripojiť ako staršie tipy televízorov, ktoré digitálne tunery nemajú tak aj novšie televízne prijimáče za pomoci HDMI kábla. Signál je do Set-top-boxu privedený rovnakým 75 Ω koaxiálnym káblom ako je tomu aj v prípade analógovej televízie, čo umožňuje jednoduché delenie signálu. V ojedinelých prípadoch môže byť signál privedený aj cez eternetový kábel.

Službu digitálnej televízie je možné zriadiť, alebo rozšíriť na viac televíznych prijímačov v domácnosti. Podmienkou je už vyššie spomenutý Set-top-Box, alebo televízor s digitálnym tunerom. Prenájom ďalšieho / ďalších Set-top-Boxov alebo CAM Modulov s dekódovacími kartami sú spoplatnené podľa cenníka.
 

Výhody služby KONFER TV Digital sú:

 • Elektronický programový sprievodna – EPG za pomoci čoho máte prehľad o práve vysielaných programov aj o programoch s predstihom do 8 dní.
 • Možnosť zvoliť si jazyk programu – napríklad anglický, český, slovenský alebo maďarský * .
 • Digitálne rádio ako súčasť programovej štruktúry.
 • Možnosť pripojena Set-top-Boxu na internet - Rozsiahla ponuka internetových rádií.
 • Nahrávanie programov bez straty kvality obrazu s možnosťami časovania pre pravidelné, alebo oneskorené spustenie nahrávania – PVR, priamo na Váš USB kľúč alebo externý pevný disk.
 • Prehrávanie obrázkov z Vášho USB kľúču, alebo externého pevného disku.
 • Extrémne malá spotreba Set-top-Boxu a malé rozmery.
 • Možnosť pripojenia domáceho kina cez optický, alebo koaxiálny kábel.
 • Plná podpora Teletextu ako na analógových televíznych prijímačoch, tak aj digitálnych. 
 • Plná podpora pre FULL HD vysielanie – H264 ready.
 • Výborná odolnosť v prípade zhoršenia poveternostných podmienok.
 • Žiadne šumenie obrazu pri slabšom signále ako tomu býva pri analógovej televízii.

V prípade rozšírenia služby analógovej televízie o službu KONFER TV Digital (káblovým alebo bezkáblovým spôsobom), môže byť služba analógovej televízie poskytnutá bezplatne.* *

1, anténny/káblový vstup
2, anténny/káblový výstup
3, servisné nastavenie
4, externé IR čídlo
5, HDMI
6, USB
7, A/V video výstup
8, S/PDF optický audio výstup
9, S/PDF koaxiálny audio výstup
10, LAN
11, napájanie

 

*Zoznam jazykových stôp je len orientačný. Možnosti zvukovej stopy sa líšia od jednotlivých staníc.
**Záleží od lokality a následnej miestnej obhliadky servisným technikom.  
***Pre užívateľa služieb KONFER net.  


Ceny sú uvedené s DPH!

Poskytovateľom služby retransmisie je KMG Europe