MENU

Analógová televízia

ANALÓGOVÁ KÁBLOVÁ TELEVÍZIA

 Obraz s vysokým rozlišením


Mobilná televízia


Široká dostupnosť

 

Káblová televízia
Set top Box s nahrávaním: 
Služba nevyžaduje Set top BOX
Inštalačný poplatok: 
9,99 €
5,00 €
mesačne

 
Rozbočenie
na ďalší
Set top Box / TV
Inštalácia: 
Podľa spotrebovaného materiálu + výjazd technika


 

 

 

CHCETE VEDIEŤ VIAC O ANALÓGOVEJ TELEVÍZII

Služba analógovej televízie je poskytovaná prostredníctvom pevnej káblovej siete KONFER Cable, alebo KONFER Fiber, vďaka čomu má daná služba vysokú spoľahlivosť a časovú dostupnosť, pričom v dnešnej digitálnej dobe pri digitálnych internetových a televíznych balíčkoch plní už len doplnkovú funkciu pre menej náročných užívateľov. Obsahuje hlavne základné programy, ktoré sú v danom regióne vyžadované obyvateľmi jednotlivých miest a obcí, vzhľadom aj na terestriálne vysielanie.

Azda najväčšími výhodami tejto služby sú rýchle prepínanie medzi stanicami a možnosť rýchleho a lacného delenia televízneho signálu v rámci domácnosti na viac televíznych prijímačov, často bez nutnosti zosilňovačov, set top boxov, dekódovacích kariet, čo aj naďalej znižuje náklady na prevádzku služby.

Využitie služby je podmienené televízorom, alebo prijímačom s analógovým tunerom normy PAL- B/G s frekvenčným rozsahom  v pásme VHF a čiastočne aj v pásme UHF. Signál je do televízneho prijímača privedený koaxiálnym káblom s impedanciou 75 Ω. Pre delenie signálu v rámci domácnosti je možné použiť pasívne / aktívne rozbočovače, avšak aj pre dodržanie dobrej úrovne signálu vyžadujú odbornú montáž servisným technikom. Viac informácií ohľadne tejto možnosti nájdete v doplnkovom cenníku.

Nevýhodou analógovej televízie je nižšie rozlíšenie obrazu, ktoré je znamenité hlavne u novších typov televíznych prijímačov s väčšou obrazovkou, obmedzené prepnutie jazykovej stopy, titulkov, digitálneho časového nahrávania (PVR) a absencia elektronického programového sprievodcu (EPG) a HD vysielania.


Službu analógovej televízie je možné v plnom rozsahu kombinovať s ďalšími službami ako je digitálna televízia, alebo aj internet.
 

Základný balík programov analógovej televízie je bezplatný pre užívateľov služieb digitálnej televízie prostredníctvom sietí KONFER Cable a KONFER Fiber.

Čo je KONFER Cable?


Sieť KONFER Cable je hybridná opticko-metalická prístupová a distibučná sieť, ktorá slúži na poskytovanie telekomunikačných služieb koncovým užívateľom v obciach a menších mestách. Siete KONFER Cable sa budujú pre štandard HFC s plnou podporou technológií a štandardov EuroDOCSIS 3.0, EuroDOCSIS 3.1, DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-C2 miestami aj na distribúciu signálu DVB-S a DVB-S2. 

Vďaka vyspelým technológiám je sieť KONFER Cable schopná poskytovať popri šírení televízneho signálu aj vysokorýchlostné pripojenie na internet za pomoci technológie EuroDOCSIS 3.0, čím je možné poskytovať služby konkurencieschopné optickým sieťam v obciach a v menších mestách za prijateľné ceny.

 


Ceny sú uvedené s DPH!

Poskytovateľom služby retransmisie je KMG Europe