KonferNet
Hlavná stránka Podpora pre zákazníkov O firme Dostupnosť služieb Kontakty Obchodné zastúpenie Antivírus a Antispam
Cenová ponuka 5G pripojenia FUP definícia FUP špecifikácia Dostupnosť 5G internetu Digitálna televízia KONFER TV už za 6,60 €

Tieto informácie platia na staršie balíky. Na balíky 5G Turbo sa FUP nevzťahuje !!!

FUP definícia


Čo je FUP?

Pre služby 5G internetu je uplatňovaná agregácia typu Fair Usage Policy (tzv. FUP), inými slovami politika spravodlivého zdieľania pásma medzi zákazníkmi.

Prečo FUP?

FUP upravuje kapacitné limity využívania flat služieb tak, aby dochádzalo k rovnomernejšiemu využívaniu dostupnej kapacity prenosovej siete operátora všetkými zákazníkmi a tak sa zamedzilo zhoršeniu parametrov kvality služby jedného zákazníka v prospech druhých. Veríme, že tento pozitívny krok uvíta podstatná väčšina našich zákazníkov.

Na koho sa vzťahuje FUP?

FUP sa výlučne vzťahuje na služby 5G internetu. Viac ako 95% zákazníkom využívajúcich 5G služby sa zavedenie FUP prejaví zvýšením reálnej prenosovej rýchlosti.


Popis FUP

5 G Mini (nominálna rýchlosť 1024/256 kbps) má dátový kredit 1.5 GB* na pracovný deň** po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 384/128 kbps.

5 GT 1 (nominálna rýchlosť 1536/256 kbps) má dátový kredit 1.5 GB* na pracovný deň**
po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 384/128 kbps.

5 GT 2 (nominálna rýchlosť 2048/384 kbps) má dátový kredit 2 GB* na pracovný deň**
po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 384/256 kbps.

5 GT 3 (nominálna rýchlosť 2560/512 kbps) má dátový kredit 2,5 GB* na pracovný deň**
po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 384/256 kbps.

5 GT 4 (nominálna rýchlosť 3072/512 kbps) má dátový kredit 3 GB* na pracovný deň**
po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 512/384 kbps.

5 GT 5 (nominálna rýchlosť 3584/768 kbps) má dátový kredit 3,5 GB* na pracovný deň**
po prenesení ktorého sa zníži prenosová rýchlosť na 768/512 kbps.


* Kredit predstavuje dáta, ktoré zákazník sťahuje smerom k sebe (download) a odosiela (upload)
** Definícia dňa je od 8:00 do 22:00

Dátový kredit FUP sa prideľuje vždy na začiatku každého dňa (23:59) v plnej výške.
Nevyčerpaný dátový kredit nie je možné preniesť do ďalšieho dňa.